Es arī domāju par preambulu. Mazām valstīm vajag lielas preambulas.

Lai gan nekomentēt visu pēc kārtas ir brieduma pazīme, es tomēr nolēmu pateikt savas domas par preambulu. Galu galā, kaut kas tāds kā savas valsts Satversmes ievads nav gluži viss pēc kārtas. Tā kā attiecībā pret konstitūciju un likumiem es nemaz neesmu eksperte, bet cilvēks no tautas, tad tā arī rakstīšu. Kā cilvēks no tautas lasa savas valsts konstitūcijas topošo preambulu. Un īstenībā, man nav daudz jautājumu. Tikai divi. Par garumu. Un vērtībām.

Pirmkārt, garums. Preambula ir gara.

Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu. Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas un dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, godīgums, taisnīgums, solidaritāte, vienlīdzība, ģimene, darbs un uzticība Latvijai ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturas atbildīgi pret citiem cilvēkiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu. Latvija, apzinoties sevi kā līdzvērtīgu starptautiskās kopienas sastāvdaļu, aizstāv savas intereses un veicina vienotas Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demokrātisku attīstību. Dievs, svētī Latviju

Es sameklēju ASV preambulu. Tā ir daudz īsāka:

We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America*.

Latviešu valodā tā skanētu tā:

Mēs, Amerikas Savienoto valstu tauta, lai pilnveidotu savienību, iedibinātu tiesiskumu, panāktu mieru iekšzemē un veidotu kopīgu aizsardzību, veicinātu vispārējo labklājību un nodrošinātu brīvības svētību mums un mūsu pēctečiem, ordinējam un nosakām šo Konstitūciju Amerikas Savienotajām valstīm.

Bet varbūt ir  jāpalīdz ASV tautai to preambulu pagarināt? Tas arī būtu pagodinoši, ja es kļūtu par jaunās ASV preambulas autori:

Amerikas Savienotās valstis kā demokrātiska, tiesiska, uzņēmējvidei draudzīga un daudznacionāla valsts balstās uz cilvēka un īpašuma cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena visas tautības. Amerikas identitāti Pasaules kultūrtelpā kopš vidusslaikiem veido amerikāņu tradīcijas un indiāņu dzīvesziņas pārpalikums, kristīgās un pārējo reliģiju, un ateistu vērtības. Atceroties spāņu konkistadoru zvērības un brutālo britu imperiālismu, kuru ļaundabīgās ietekmes noliegums pielīdzināms kriminālnoziegumam, un verdzību, kuru mēs dziļi nosodam, mēs uzplauksim kā  pasaules lielākā ekonomika….

Ups, tomēr nesanāca … tagadējais variants  “mēs, Amerikas Savienoto valstu tauta, tauta” skan jaudīgāk … valsts ir domāta tautai (man) nevis tauta valstij….

Bet varbūt ASV kā liela valsts var atļauties mazu preambulu? Un mazām valstīm vajag lielas preambulas? Jā, jā, jā, Īslandes jaunajā konstitūcijas projektā ievads ir garāks. Tas mums der …. Bet viņi to veidoja kā tautas kopdarbu (crowdsourcing). Nē, tas neder, ko gan mūsu tauta (un es) saprot no tik sarežģītām lietām kā savas valsts pamatiem, lai kopīgi rakstītu preambulas tekstu? Jā, un galu galā arī Īslandei nemaz tik spoži negāja ar to kopdarbu, un beidzot politiķi to esot izgāzuši. 

Un tad nu mans jautājums par vērtībām: “Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas un dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības”.

Sakiet, vai bluķa vilkšana pieder pie latviešu tradīcijām un dzīvesziņas? Kā pauž luterāņu mācītājs Šmita kungs, bluķa vilkšana ir pretrunā ar kristīgām vērtībām. Skaidrs, ka nekāda kristīgā bluķa vilkšana nesanāks. Varbūt mazliet pagaidīt ar preambulas pieņemšanu, pirms kristieši un folkloras kopas vienojas, drīkst vai nedrīkst to bluķi vilkt? Mazliet arī izglītojos: spriežot pēc teikuma uzbūves, kristīgās vērtības nav vispārcilvēciskās vērtības (un arī latviešu tradīcijas tādas nav).

Piedodiet. Kamēr es nesaprotu, kāda ir atšķirība starp latviešu dzīvesziņu, kristīgajām un vispārcilvēciskajām vērtībām un kurā brīdī kura no tām būs izšķirošā, es, cilvēks no tautas, vēlos palikt pie Satvermes preambulas tagadējās versijas:

Latvijas tauta savā brīvi vēlētā Satversmes sapulcē ir nolēmusi sev šādu valsts Satversmi

Traktors1

Viena atbilde “Es arī domāju par preambulu. Mazām valstīm vajag lielas preambulas.

  1. Latvijas Dievturu sadraudze piedāvāja šādu preambulu: “Latviešu tauta, pastāvot Eiropas kultūrtelpā, savu identitāti ir izveidojusi gadu tūkstošu laikā izkopjot savu dzīvesziņu, valodu un kultūru kā vispārcilvēciskas humānas vērtības. Latviešu valoda ir demokrātiskās līdzdalības un saliedētas sabiedrības pamats. Mūsu sabiedrības galvenās pamatvērtības ir brīvība, godīgums, taisnīgums, solidaritāte, vienlīdzība, ģimene un darbs. Ikkatrs pēc savām spējām rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturas atbildīgi pret līdzcilvēkiem, valsti, vidi, dabu un nākamajām paaudzēm.” (http://dievturi.blogspot.com/2014/05/satversmes-preambula-un-latvijas-gariga.html)

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s